गर्व

गर्वमा नै आमा र बच्चा बीच सम्पर्क स्थापित भइसक्छ, पेटमा लात हान्न ढिला होस त कती आतीन्छ मन !