jokes

SARAPSURUP VOL-2 BY TMAYA RAI

रक्सीले खुट्टा बाङ्गो टेकाकै हो त भनेर खुट्टामा आँखा लगाको त केको हुन्थ्यो नि ,टोइलेट जाने हतारमा चप्पलै पो उल्टो लाइया रैछ | __________________________________________________________   […] Read More