rain

Jiyekai Thiye By Tmaya Rai

जिएकै थिंए जसोतसो तिमी आउनु अघिपनी 2 भुल गरेछु मैले पुरा नहुने सपना बुनी …… सपना बुनी2 जिएकै थिंए जसोतसो तिमी आउनु अघिपनी उज्यालो मनपर्दैन […] Read More

cloud

Jiyekai Thiye Song By TMAYA RAI

जिएकै थिंए जसोतसो तिमी आउनु अघिपनी 2 भुल गरेछु मैले पुरा नहुने सपना बुनी …… सपना बुनी2 जिएकै थिंए जसोतसो तिमी आउनु अघिपनी उज्यालो मनपर्दैन […] Read More