बाध्यताहरु

चिमोट्ने,निमोठ्ने,काट्ने,छाट्ने, घोंच्ने,रोप्ने यस्तै यस्तै सम्बन्धहरु बीच रमाउनु परेपछि आवश्यकताको नाममा धेरै बाध्यताहरु जन्मीन्छन !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *